Lettergrootte A A A

Stichting Malburgen GEZond

Bestuur

John Mertens, bestuurder

 

Visie

Stichting Malburgen GEZond richt zich op het aanbieden van laagdrempelige en goed georganiseerde zorg dicht bij de (wijk) bewoners. Het streven is goede eerstelijnszorg te bieden tegen verantwoorde kosten en vanuit een efficiente en doelmatige organisatie met aansturing vanuit de stichting.

 

Missie

Het bieden van moderne en kwalitatief hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg met de nadruk op interdisciplinaire samenwerking, Stichting Malburgen GEZond benut maximaal de mogelijkheden binnen de eerste lijn en biedt samen met andere eerstelijns disciplines brede zorg in de wijk.

 

Doel

De stichting heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Jaarrekening

Op aanvraag

 

Home
Zorgprogramma's
Over ons
Gezondheidsinformatie