Lettergrootte A A A

Ouderenzorg

Dementie

Klik hier voor de "Niet pluis' vragenlijst.

Deze ‘Niet pluis’ vragenlijst kan gebruikt worden om signalen te herkennen.

Bij vermoedens van geheugenproblemen kan contact worden opgenomen met de huisartsenpraktijk van oudere.

Zorgpad Dementie
  
Dementie is een ingrijpende aandoening die het dagelijks  leven  van de persoon met dementie en diens omgeving sterk beïnvloedt.  
Een brede groep van zorgverleners in Malburgen hebben afspraken gemaakt voor een goede hulpverlening aan mensen met dementie én de mensen die voor hen zorgen. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, casemanagers en wijkverpleegkundigen. Ook zijn fysiotherapie, ergotherapie, diëtist, apotheek, het wijkteam en een specialist ouderengeneeskunde betrokken. Deze afspraken zijn beschreven in het Zorgpad Dementie Malburgen.
  
Onze werkwijze is bedoeld voor inwoners van Malburgen die thuis wonen en merken dat ze last hebben van geheugenproblemen. Of van wie mensen in hun omgeving  vermoeden dat hij of zij last heeft van geheugenproblemen.
We werken vanuit "Eigen regie". Dit betekent dat we uitgaan van de keuzes die de oudere zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelf maakt. De zorgverleners zetten hun kennis en kunde in, waar en voor zover nodig.
  
Op 30 november 2015  heeft de startbijeenkomst van het Zorgpad Dementie plaatsgevonden. 
Praktijken/zorgorganisaties hebben zich door middel van het ondertekenen van het zorgpad, uitgesproken over deelname aan de uitvoering. We zijn verheugd over de brede deelname aan dit zorgpad en de positieve eerste signalen over de nieuwe werkwijze.