Lettergrootte A A A

Stichting Malburgen GEZond

Visie
Stichting Malburgen GEZond richt zich op het aanbieden van laagdrempelige en goed georganiseerde zorg dicht bij de (wijk) bewoners.Het streven is goede eerstelijnszorg te bieden tegen verantwoorde kosten en vanuit een efficiente en doelmatige organisatie met aansturing vanuit de stichting.

Missie
Het bieden van moderne en kwalitatief hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg met de nadruk op interdisciplinaire samenwerking, Stichting Malburgen GEZond benut maximaal de mogelijkheden binnen de eerste lijn en biedt samen met andere eerstelijns disciplines brede zorg in de wijk.

Doel
De stichting heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.